Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden

 1 IDENTITEIT VAN DE VERKOPERWij zijn:
Belisia (VZW)


Blookstraat 31


3740 Bilzen
info@belisiasv.be


Ondernemingsnummer: BE0456.684.611


2 TOEPASSELIJKHEID & VOORWAARDEN1.Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als
Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die,
uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte
producten of diensten verwerft of gebruikt).2. Wij leveren enkel in België. Als je een leveringsadres in
een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn.
Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of
wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat en bestelling
geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke
aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar
zijn via de website.5. Als naast deze algemene voorwaarden op bepaalde producten aanvullend ook
bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande
ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig
zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de
meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

3 ONS AANBOD EN JOUW BESTELLING1 Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen
is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je
verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk
geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken.
Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe
weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter
menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht
om je alsnog te leveren.3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief
zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je
betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de
uitgever van de kaart ontvangen hebben. Als de uitgever van je kaart om een
of andere reden weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij
niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of
niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op
naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje,
ga naar je winkelmandje, kies “afrekenen”, vul je contactgegevens en
facturatiegegevens in en ga je door naar de kassa van onze betalings
provider voor de betaling. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop
definitief. Je krijgt dan van ons een e-mail met de bevestiging van je
bestelling, met daarin nogmaals een kopie van onze verkoopsvoorwaarden.4 HERROEPINGSRECHT1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen
vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te
beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan
zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen

(de kosten hiervoor betaal je zelf)

of terugbezorgen in
onze winkel.2. Als je je bestelling per post retourneert, betalen we je binnen de 30
dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben, de volledige aankoopprijs
ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald3. Voor retours via onze winkel dien je vooraf contact op te nemen met de
winkel op info@belisiasv.be met vermelding van
je ordernummer.4. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw
rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming
maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend.
Indien de goederen onmogelijk per post kunnen worden teruggezonden zullen
wij deze bij jou komen afhalen en zullen jou hiervoor geen kosten worden
aangerekend.5. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben
teruggekregen.6. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig
omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen
terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate
uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed
wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen
niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt moet dit zijn met het
prijs kaartje, indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking,
met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en
rekening houdend met onze instructies hieronder. Indien het prijs kaartje is
verwijderd nemen wij de goederen niet terug.7. In elk geval nemen wij geen goederen terug:
    • Waarvan het prijskaartje is verwijderd


    • Die sporen van gebruik vertonen


    • Ook cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden5 DE PRIJS1. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten.2. We rekenen bovenop de prijs van uw bestelling wel verzendkosten aan van
4,50 euro voor bestellingen onder de 100,00 euro.6 BETALING1. Wij kunnen enkel betalingen via de betaalmodules op onze website
aanvaarden. We aanvaarden alle betaalmiddelen die aangeboden worden door
onze betalings provider Mollie (Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact).7 CONFORMITEIT EN GARANTIE1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en
voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben, rekening
houdend met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk
ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling
bestaande wetten.2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke
minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de
geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het
goed die al bij de levering aanwezig waren, tot 2 jaar na de levering dit
goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.3. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen
herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging
buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan
worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding
van de verkoopovereenkomst te eisen.4. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de
levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij
wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen
dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.8 LEVERING EN UITVOERING1. Alle goederen worden geleverd op het door jou bij je bestelling
aangegeven adres.2. Wanneer een artikel in stock is en besteld wordt voor 12u00 op werkdagen,
wordt het in principe aangeboden op uw leveringsadres binnen 72 uur in
België en Nederland of, bij uitzonderlijke leveringen buiten België en
Nederland, binnen 72 uur. Afwijkende leveringstermijnen worden u voorafgaand
aan uw bestelling meegedeeld.3. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het
verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je
kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk
binnen 30 dagen na ontbinding terug.4. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen
zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter
goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet
wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.5. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden
beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon
vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet
je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 7 dagen melden via
info@belisiasv.be en de artikelen naar ons terug
sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.6. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade
wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de
onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke
gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat
ze niet door de klant werden ontvangen.9 NAUWKEURIGHEID FOTO’S1. Wij gebruiken professionele foto’s van alle producten. De kleur/pasvorm
die op het scherm van jouw computer getoond wordt, kan echter verschillen
vertonen met de werkelijke kleur/pasvorm van het artikel. Wij doen er echter
alles aan om onze producten zo goed mogelijk in beeld te brengen zodat jij
als klant voldoende en correcte informatie krijgt.10 OVERMACHT1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te
komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de
duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de
nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert.
Hieronder begrijpen wij onder meer: stakingen, brand, bedrijfsstoringen,
energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding
of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar
zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of
andere ingeschakelde derden, ...11 INTELLECTUELE EIGENDOM1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze
communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij
bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in
de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je
bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinaties,
… niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming.12 KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je
toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via
info@belisiasv.beWe doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun
woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij
geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om
redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal
bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats
teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgische Wetboek van Economisch
recht.